Energimagasinet Erantis

Invertere

Solceller producerer jævnstrøm, mens det offentlige elnet fungerer ved vekselstrøm, og de fleste husholdningsapparater bruger vekselstrøm. Hvis man installerer solcelleanlæg er det derfor oftest nødvendigt at også at installere en inverter – også kaldet en vekselretter.

Inverteren svarer faktisk til den omformer – eller ensertter – som sidder på ledningen til en labtop computer, mobiltelefonen og mange andre apperater – blot gør den det modsatte. Hvor omformeren skaber jævnstrøm af vekselstrøm, skaber en inverter vekselstrøm af den jævnstrøm, som solcelleanlægget leverer.

Det er dog ikke altid, man har brug for en inverter til et solcelleanlæg. Hvis strømmen leveres direkte til et batteri og i øvrigt kun benyttes til elinstallationer, som kan fungere med jævnstrøm, så er det er muligt at spare inverteren. Derfor er små solcellelamper og lignende ikke udstyret med inverter.

 

Krav til el-kvaliteten

Invertere som leverer til elnettet skal være rene sinus invertere. Til husholdningsbrug kan man købe andre konvertere som leverer vekselstrøm med modificeret sinuskurve. De kan være udmærket til husholdningsbrug, hvis man for eksempel skal tappe strøm fra et bilbatteri, men de er langt fra tilstrækkelige til egentlige el-leverancer.

I dag bliver de fleste solcelleanlæg imidlertid installeret i huse, som tilslutter sig nettomålerordningen og derfor leverer strøm til det offentlige elnet, og her skal varen leveres som vekselstrøm – endda med krav til den kvalitet, som strømmen leveres i.

Inverteren og den måde, den installeres på har stor betydning for, hvordan solcelleanlægget fungerer, og hvor meget det yder. Man skal også regne med, at inverteren udgør en betragtelig del af den samlede pris på et solcelleanlæg. Samtidig er holdbarheden for en inverter typisk kortere end for selve solcelleanlægget. Man må forvente, at en inverter holder omkring ti år – eller ned til seks år, og det er derfor en driftsudgift, må man regne med, når man vurderer økonomien i et solcelleanlæg, som måske holder 25, 30 eller endda 40 år.

 

SMA Sunny Boy inverterHjertet i solcelleanlægget

I et moderne solcelleanlæg er inverteren på mange måder hjertet i anlægget, og invertere udstyres i stigende grad med adgang til at slutte den til en pc, hvorfra man kan trække informationer om, hvordan solcelleanlægget fungerer. Det er også inverteren som afgør, hvor meget strøm som må leveres til elnettet via Nettomålerordningen, idet inverteren automatisk afkobler leveringen til elnettet, hvis produktionen overstiger 6000 kw, som er grænsen for det private må levere.

Da prisen på en inverter er forholdsvis høj, kan det naturligvis være fristende at spare på den, men det kan blive en dyr besparelse, idet en underdimensioneret inverter hurtigere slides op og samtidig leverer mindre strøm end en inverter som passer til det solcelleanlæg, man har.

 

Kvalitet af inverter

Alle invertere har også et energitab under omdannelsen fra jævnstrøm til vekselstrøm. Tabet vil ofte være 3 eller helt op til 10 procent, men det er vigtigt at sikre sig så lille tab som muligt. Det nytter ikke at investere i dyrere højtydende solceller, hvis 10 procent af produktionen går tabt i inverteren.

Både inverterens kvalitet og måden den er tilsluttet på har betydning for, hvor meget man får ud af sit solcelleanlæg. Blandt andet har det betydning, hvor langt der er imellem solpanelerne og inverteren. Jo tættere inverteren sidder på solcelleanlægget, jo mindre tab vil der være i den strøm, man kan levere videre til elnettet.

Ofte vil det være hensigtsmæssigt at investere i hele to invertere – eller ved helt store anlæg endda i flere. Det gælder særligt hvis kan har solceller, som vender i forskellig retning der er risiko for skygge på en del del af solpanelerne, idet solcellerne er serieforbundet, og det påvirker hele systemet, hvis en del af solcelleanlægget har lavere produktion end resten.

 

Energinet sætter krav til invertere

Der er krav til de invertere man må installere, hvis kan skal levere strøm til det offentlige elnet, og det er Energinet.dk som fastlægger kravene. Energinet.dk udgiver en opdateret liste over de vekselrettere, som opfylder kravene.

Blandt de kendte producenter af invertere er den danske virksomhed Danfoss, som har en en hel serie invertere. Men der er også mange andre producenter, heriblandt verdens største producent af invertere den tyske virksomhed SMA Solar Technology AG.´

Blandt andre leverandører af invertere kan nævnes Delta, Fronius og Kostal / Piko.

 

Skriv en kommentar