Energimagasinet Erantis

Efterløn giver ekstra udgift til solceller

Skrevet d.

Efterlønnere risikerer påtage sig en ekstra udgift, når de køber solceller, fordi solceller kan blive betragtet som selvstændig bibeskæftigelse i forhold til efterlønnen. Da reglerne er uklare risikerer efterlønnere derfor hvert år at skulle indsende en revisorerklæring til deres a-kasse for om deres salg af el fra solcelleanlægget. Ifølge A-kassen FTF-A kan denne udgift løbe op i 3000 – 5000 kroner.

Tidligere på foråret blev reglerne for dagpengemodtagere ændret, så man ikke længere risikerer at et solcelleanlæg betragtes som selvstændig bibeskæftigelse, når man er arbejdsløs. Dermed kan man som arbejdsløs ejer af et solcelleanlæg få dagpenge i lige så lang tid som arbejdsløse uden solceller på taget.

En tilsvarende præcisering er imidlertid ikke foretaget for folk på efterløn, hvilket gør at arbejdsløshedskassen kan føle sig tvunget til at kræve en revisorerklæring om indtjeningen fra solcelleanlægget. Ifølge en præcisering fra Beskæftigelsesministeriet skal ejerskab af et solcelleanlæg netop betragtes som selvstændig bibeskæftigelse.

- Det er desværre et glimrende eksempel på usammenhængende lovgivning og bureaukratisk bøvl, der kun giver besvær og uproduktivt papirarbejde, siger Knud Grøngaard, formand for FTF-A.

FTF-A mener, at problemet kan løses ved, at man giver en dispensation, hvor en efterlønners investering i solceller og lignede vedvarende energikilder helt fritages for reglerne om selvstændig virksomhed.

A-kassen derfor nu bedt Beskæftigelsesministeriet om at ændre reglerne.

Se pressemeddelelse fra FTF-A

Andre artiker med samme emne:

  1. Husejeres udgift til energi er højere end renterne
  2. Bedre afskrivning af solcelleanlæg

Skriv en kommentar